Valmennukset ja koulutukset

 

NLP – Neuro Linguistic Programming – mielenhallintaa

Kaliforniassa 1970-luvulla kehitettyä NLP:tä voisi yksinkertaistaen kuvailla ajattelutekniikaksi, joka pyrkii siihen, että ihminen oppisi tiedostamaan omat ja toisten tavat hahmottaa todellisuutta. NLP on tapa lisätä ymmärrystä itsestään ja ihmisten välillä. NLP tarjoaa konkreettisia välineitä, joilla ihminen pääsee paremmin yhteyteen omien sisäisten toiveidensa ja arvojensa kanssa, sekä käytännön työkaluja vuorovaikutukseen, tavoitteiden saavuttamiseen ja ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseen.
LivingBeen NLP asiantuntija on Reetta Vanhanen Senior NLP Master Trainer ja Advanced Practitioner of Generative Change -kouluttaja.

 

Luovat Workshopit

Luovaa toiminnallista valmennusta. Tiimihenkeä nostattamaan ja yhteneväisyyttä lisäämään.
Erilaisia valmennuksia osaamisen kehittämisen tueksi sekä henkilökunnan hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Menetelminä luovia ja toiminta-/ratkaisulähtöisiä tapoja esim. maalaaminen, visualisointi ja improvisaatio.
Luovat Workshopit on Päivi Rautiaisen rekisteröimä koulutusmuoto. Päivi itse toimii näissä valmentajana.

 

Työhyvinvointia luonnosta

Työhyvinvointia suomalaisesta luonnosta. Kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa on monta osa-aluetta, joista tulee huolehtia. Ravinto, uni, liikunta, stressinhallinta jne. Kaikkiin näihin löytyy apua Suomalaisesta luonnosta. Luonnon elementit tukevat hyvinvoinnissa.
Valmennusten teemoina luonnon lisäksi myös ilo & inspiraatio ja mystiikka.
Luontoaspektin asiantuntijavalmentajana toimii Tuomas Kytömäki.

 

Stressinhallinta

Työyhteisöille suunnattua valmennusta, jossa käsitellään stressiä faktapohjalta ja myös omien kokemuksien kautta.
Luennon tai valmennuksen kautta opitaan tunnistamaan liiallisen stressin merkkejä, ymmärretään oma vastuu hyvinvoinnista, lisätään työyhteisön myötätuntoa, tuottavuutta ja onnellisuutta. Valmennukset kohentavat työpaikan yhteishenkeä!
Lisäksi räätälöidyt valmennuskokonaisuudet johtoryhmille, myyntitiimeille ja muille työyhteisön tiimeille.
Valmennusten tavoitteena on auttaa osallistujia löytämään keinoja lisätä voimavaroja arjessa ja löytää palautumisen keinoja työyhteisön rytmi ja tilanne huomioon ottaen.
LivingBeen stressiasiantuntijana toimii Miia Huitti.

 

Varaa tästä juuri teidän tarpeisiinne räätälöity koulutus tai valmennus